I skrivande stund är inte kranen inkopplad utan det är något som kommer att finnas till hands då den nya taxin har kommit på plats och då till hösten 2013.