Taxi Frennarp i hallands posten.

En ohållbar situation. Kicki Martinsson och Thorleif Josefsson kritiserar Taxi Halmstads upplägg som gör det tufft för egenföretagarna som ansluter sig. En ohållbar situation. Kicki Martinsson och Thorleif Josefsson kritiserar Taxi Halmstads upplägg som gör det tufft för egenföretagarna som ansluter sig.
Irritationen bland taxi­ förarna i Halmstad har inte tystnat. Förare ifrågasätter politikernas ansvar i takt med allt mer slimmade anbud.

HALMSTAD. Kicki Martinsson är företagare med egen taxi­ bil, som är ansluten till Taxi Halmstad. Hon har börjat ta ut av sin pension och kör maximalt 30 timmar i veck­an numera. Eller rättare sagt, sitter i sin bil så många timmar.

Körtiden är kortare. Med för många bilar anslutna till beställningscentralen är det bara Taxi Halmstad och kun­derna som kan vara nöjda. Förarna är på jobbet många timmar, men tjänar inte ihop till en anständig lön.

– Det känns som om jag sit­ter och väntar mer än halva arbetstiden, beskriver Kicki Martinsson.

Kollegan Thorleif Josef­sson, även han egenföreta­gare, plockar ut 12 000 kro­nor netto i månaden.

– Det är långt ifrån vad avtalet säger om en skälig lön till anställda förare.

Han köpte en ny bil förra året. Med de miljökrav som kom­mer med nästa upphandling duger den inte. Hans rymli­ga Ford håller inte måttet.

– Det är inte lätt att få ihop det. Men jag kan ing­et annat heller. Jag har kört taxi sedan 2003. Jag tycker att det är fel att få sitta och vänta i tre, fyra timmar på att få en körning.

’’Det känns som om jag sitter och väntar mer än halva arbetstiden.

Kicki Martinsson, taxiägare

Båda två är starkt kritiska till hur Taxi Halmstad, som utför en stor mängd trans­ porter åt Hallandstrafken, sköts. De anser att taxibo­laget har alldeles för många taxibilar anslutna.

– Vi är så många nu att jag vet inte riktigt hur många det är, konstaterar Kicki Martinsson.

Varje bil betalar 11 000 kro­nor plus moms i månaden till bolaget. Avgiften står inte i relation till hur mycket peng­ar bilarna kör in. Varje anslu­ten bil är en bra affär för taxi­ bolaget. Och för kunderna.

– Har man otur en mor­gon får man en körning till flyget som ger 130 kronor, sedan kan man få stå i kö och vänta i två timmar på nästa körning. Ibland när jag vän­tar på en ny körning kan det vara 60 bilar före mig som också väntar på nästa tur, säger Thorleif Josefsson.

När vi träffas en förmiddag mitt i veckan har taxibola­get över 120 bilar inlogga­de. Nästan hälften väntar på nästa körning.

– Avgiften i sig hade inte varit ett problem om vi fått körningar. Men det får vi inte, fortsätter han.

Förarna beskriver hur taxi­

tufft jobb. Förra upphandlingen innebar kraftigt sänkt ersättning för förarna.

bolaget medvetet undviker situationer där kritik kan framföras i storgrupp. Efter det förra taxiupproret hös­ten 2010, där ett stort antal taxiförare till sist ställde sina bilar i protest och vägrade ta körningar, sprids det rykten om hur lojala förare belöna­ des med extra betalning.

– När jag började köra taxi för 15 år sedan fck jag en kalkyl på ungefär 250 inkör­ da kronor i timmen. Jag tror att det är samma som gäl­ler fortfarande, säger Kicki Martinsson.

– Många har väldigt långa arbetsdagar. Vi är så illa tvungna för att få ihop eko­ nomin. De flesta dagar är dåliga. Taxibranschen är som ett lotteri, det är bara tillfällen som avgör när man får bra körningar. Jobbar du i tio timmar är det bara två som är effektivt arbete som man får betalt för, resten är dötid, beskriver Thorleif Josefsson.

Båda förarna reagerar på att det verkar vara helt tyst från politikerhåll. Att man

i de avgörande besluten om upphandlingar inte tycks bry sig om effekterna av allt mer pressade anbud.

– Nu väntar en ny upp­handling, den förra sänkte våra ersättningar. Man und­rar hur de tänker, fortsätter han.

– Vi ska kanske inte tjäna så mycket, men då ska ing­en proftera på oss heller, säger Kicki Martinsson och tillägger:

– Jag blev så förbannad när vi skulle sänka våra ersätt­ningar med 30 procent efter förra upphandlingen. Vem mer sänker sin lön med 30 procent?

JaN Stohr

jas@hallandsposten.se 010-471 51 47  


Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Ulf Hedlund » Viktigt att äta rätt:  ”Självklart måste man ha näring under arbetspasset. Genom att äta rätt, slipper m..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln